Endüstriyel & Fikri Sınai Haklar

Günümüz ticari hayatında işletmeler marka, telif ve patent haklarının korunması konuları üzerinde özellikle durmaktadırlar. Ofis haksız rekabet, (imitasyon vb.) markanın izinsiz kullanılması, telif haklarına riayetsizlik, ticari sır, patent, know-how, gizli bilgilerin saklanması ve buna ilişkin hukuki korunma yollarını gösterir. Ofis patent, telif, know-how haklarından doğan sorunların ve gizli bilgelerin, yazılımların, stratejik ticari malların haksız rekabet konuları da dahil olmak üzere yargısal süreçlerinde yer alır. Aynı zamanda lisans sözleşmelerinin hazırlanması, transferini gerçekleştirir.

Hizmetlerimiz kapsamında ayrıca:

• Teknoloji transfer anlaşmalarının müzakeresi ve hazırlanması, fikri sınai hakların lisanslaştırılması
• Uluslararası ve yerel satış sözleşmelerinin hazırlanması işlemlerinde yer alır.