Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Ofis doğrudan yabancı yatırım ile ilgili olarak:

• yabancı yatırım başvurularının gerçekleştirilmesi, şirket sermaye yapılandırması, yabancı kaynakların transferi, arazi kullanımı, döviz, vergi, teknoloji transferleri, patent, marka lisanslarının alınması ve buna bağlı fikri sınai hakların korunması, sermaye devir işlemleri, gümrük, iş ve sosyal güvenlik hukuku yönetimi konuları kapsamında hukuki danışmanlık hizmetleri sunar. Ayrıca; müvekkil yatırımlarıyla ilgili olarak ticari ve hukuki muamelelere katılır;
• yatırım taleplerini, ortak girişim, şirket yönetimi ve teknoloji transferi, patent ve marka lisansı, arazi kullanımı, işçi, satış, anahtar teslim inşaat sözleşmelerini ve bu bağlamdaki doğrudan yabancı yatırım hukuku kapsamındaki dokümanların hazırlanıp, kontrol edilmesi; ve yabancı yatırım projeleri ile ilgili olarak resmi mercilerden izin alınması süreçlerinde yer alır.