İcra İflas Hukuku

Ofis icra iflas hukuku kapsamında:

• icra iflas hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık ve muamelelerin yapılması;
• iflas işlemlerinin hazırlanması ve mahkemeden talebi;
• mahkemeden iflas kararı alınmadan önce borçlu, ortakları ve kefil veya garantörleri ile müzakerenin yapılması ve konkordato sözleşmesinin hazırlanması;
• alacaklı veya tasfiye toplantılarına alacaklı adına iştirak edilmesi;
• müflis mallarının değerlendirilmesi, dağıtılması ve satışı; ve
• ortaklık toplantılarına vekalet etmek gibi işlemleri gerçekleştirir.