Rekabet Hukuku

Ofis, hakim durum yaratan ticari alımlarda; uygulamalar ve rekabet hukuku düzenlemeleri ışığında rehberlik hizmetlerinde ve Rekabet Kurumu nezrinde bildirimlerde bulunur. Ayrıca ofis haksız rekabet oluşturduğu ileri sürülen firmalar adına Rekabet Kurumu önünde menfi tespit başvurularında; ulusal ve uluslararası şirketlere mevzuatlara uygun olarak dikey, yatay ve ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanmasında tavsiyelerde bulunur. 

Ofis;

• ulusal ve uluslararası rekabet hukuku mevzuatı hakkında,
• izin, muafiyet ve menfi tespit taleplerinde,
• birleşme devralma, ortak girişim ve toplu alımlar konusunda tavsiyelerde sunar ve
• Rekabet Kurumu’na gerekli bildirimlerde gerçekleştirir.