İnşaat & Gayrimenkul Hukuku

Türkiye’de yaşanan emlak ve inşaat sektöründe önemli gelişmeler ve bu sektördeki yatırım yoğunlaşması ofismizi de işletmecilerin hukuki meseleler noktasındaki ihtiyaçlarına cevap vermeye yöneltmiştir. 

• gayrimenkul alım-satımları
• geliştirme ve iyileştirme projeleri
• inşaat –fabrika inşaatları proje danışmanlığı ve risk analizi
• şirket değerlendirmesi / araştırması
• kira sözleşmesi
• mimarlık ve mühendislik sözleşmeleri, genel taahhüt sözleşmeleri
• hakemlik, arabuluculuk ve yargı makamları önünde hukuki takip ve değerlendirmeler