İş & İşçi ve Sosyal Güvenlik Hukuk

Ofis; iş, işçi ve sosyal güvenlik hukuku alanındaki hukuksal münasebetler ile ilgilidir.
    
Müvekkillerimiz adına ve namına başlıca hukuki yardımlarımız;

• her düzey iş sözleşmesinin müzakeresi ve hazırlanması;
• işten ayrılma veya iş yeri değişikliğine ilişkin işçi ve işveren hakları;
• birleşme devralma, işyeri yenileme nedeniyle doğan iş hukuku meseleleri;
• ulusal mevzuatta yer alan müktesep haklara ilişkin koruyucu düzenlemeler ve şartları;
• işyeri güvenliği ve çalışma sağlığı mevzuatı; ve
• iş hukukundan ve sözleşmesinden doğan her tür hukuksal sorun çalışma alanlarımız dahilindedir.