Birleşme & Devralma

Ofisimizde, müvekkillerimizin ticari beklentilerine odaklanmış şirket birleşme ve devralma muamelelerin erken safhalarından kuruluşuna kadar güvenli ve hızlı bir danışmanlık hizmeti sunulur. 

• sözleşmelerin hazırlanması
• yabancı sözleşmelerin Türk hukuk ve mevzuatları kapsamında değerlendirilmesi
• şirket değerlendirmeleri
• Rekabet Kurumuna başvurular ve ön ve son izinlerin alınması
• yabancı sermaye ve yatırım işlemleri
• sermaye artırım işlemleri
• arttırılmış sermayenin, yeni ortakların, yeni yöneticilerin kaydı, değiştirilmiş şirket sözleşmesinin hazırlanması  ve Ticaret Odasında tasdiki