Ceza & Özel Hukuk Davaları

Ofis ihtilaf sözleşmeleri, hakem seçimi, alternatif dava çözüm kuralları noktasında tavsiyelerde bulunur Türk ve yabancı mahkemeler önünde
• ilgili dokümanların incelenmesi, müvekkil ile birlikte duruşma stratejisinin belirlenmesi ve gerekli oldukça profesyonel tavsiyelerde bulunulması;
• dava açılması ve cevap verilmesi, dokümanlarının hazırlanması, temyiz dilekçesi, ihtiyat-i tedbir kararlarının alınması, icra infaz dokümanlarının mahkeme ve ilgili makamlara sunulması ve uygulatılması;
• ilgili resmi merci ve şirketlerde kanıt ve doküman araştırması
• mal varlığı araştırmaları ve mal varlığına ilişkin mahkemeden ihtiyat-i haciz kararlarının alınması ve uygulatılması;
• duruşmalara iştirak, mahkemelerde müvekkil için sözlü ve yazılı mütalaalarda bulunulması;
• hakem kararlarının Türk ve yabancı mahkemeler önünde onanması ve uygulatılması işlemlerinde yer alır.