Şirketler & Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku

Ofis, şirket değerlendirmesi buna ilişkin hukuki belge ve dokümanların, satış taleplerinin hazırlanması, niyet mektubu, mutabakat anlaşmaları, alım satım ve ortaklık sözleşme yönetimlerini gerçekleştirir.

Başlıca hukuki yardımlar:

• şirket tipi seçimi ve kuruluşu
• pay devirleri, birleşme ve ayrılmalar
• ortaklık sözleşmeleri, genel kurul toplantıları
• yönetim ve yönetimsel sorumluluklar / kurumsal yönetim
• resmi merciler önündeki işlemler
• borç ve alacak takipleri
• Her tür sözleşme müzakeresi ve hazırlanması- lisans anlaşması, finansal kiralama, taşeron, franchising, acente ve distribütör sözleşmeleri